Online

English

English, Spanish and Dutch Online Tutoring

Hi, do you sometimes feel that your whole day is about going to work, rush home to feed everyone, and then prepare yourself to handle the struggle of helping your child with homework? Sometimes you feel your child does not want to be helped!


My name is Tibisay Felida and I can help your children get their confidence back in learning English, Spanish and Dutch. Together we’ll work on getting your child up to speed and performing well again in the class all from your home computer. The tutoring takes place online so your child can learn in their own environment and you don't have another “dropping off and picking the kids up” on your schedule.I have a Master’s Degree in language and literature, I have taught at a Secondary School and I’ve been tutoring for more than 20 years. During that time, I’ve found that I really enjoy teaching my students language skills.  I’ve found that my love rubs off on my students as they continue to work with me.One of the easiest ways to learn if online tutoring is right for your family is to try it.  You can schedule a free 30-minute trial online language tutoring session with me.  No strings attached, I just want to show you how simple and effective it is.Fill out the form to schedule your free consultation.


Nederlands

Online bijles Nederlands, Engels en Spaans.

Hallo, voel je soms dat je hele dag opgaat aan werken, naar huis rijden, zorgen dat iedereen te eten krijgt, om je dan voor te bereiden voor de strijd van ‘je kind te helpen met het huiswerk?’ Soms krijg je de indruk dat je kind niet eens geholpen wil worden!Mijn naam is Tibisay Felida en ik kan je kind helpen om zijn of haar vertrouwen terug te krijgen in het leren van Engels, Spaans en Nederlands. Samen zorgen we ervoor dat uw kind in het ritme komt zodat het goed kan presteren in de klas, dit allemaal vanaf uw computer thuis. De begeleiding vindt online plaats zodat uw kind in eigen omgeving kan leren. Zo heeft u niet een extra taak, namelijk het afzetten en ophalen van kinderen op uw schema.


Ik heb taal- en letterkunde gestudeerd, gaf les op een middelbare school en ik heb meer dan 20 jaar ervaring met lesgeven. Tijdens deze tijd heb ik ontdekt dat ik het fantastisch vind om mijn studenten taalvaardigheden aan te leren. Ik merkte dat mijn liefde voor het lezen en studeren invloed heeft op mijn studenten en dat hoe meer ze samenwerken met mij hoe meer deze liefde groeit.


Een van de makkelijkste manieren om te ontdekken of online bijles voor uw familie geschikt is, is om het te proberen. U kunt een gratis 30 minuten online proefles met mij plannen, zonder enige verplichting, ik wil u gewoon graag laten zien hoe eenvoudig en effectief het is.


Vul het formulier in voor een intakegesprek om uw gratis proefles in te plannen.


Español

Clases de inglés, español y holandés en línea

Hola, ¿a veces sientes que pasas todo el día trabajando, para después correr a casa para alimentar a la familia, y luego prepararse para la lucha de ayudar a su hijo con la tarea? ¡A veces parece que su hijo ni quiere que le ayuden! 


Mi nombre es Tibisay Felida y puedo ayudar a su hijo a recuperar su confianza en el aprendizaje del inglés, español y holandés. Juntos vamos a trabajar en conseguir que su hijo tenga el ritmo necesario para poder desenvolverse bien en el colegio y todo esto, desde su ordenador y en casa. Las clases particulares se llevan a cabo en línea para que su hijo pueda aprender en su propio entorno y no usted no tenga que preocuparse de tener otro ‘llevar y recoger de los niños’ en su horario.


Soy licenciada en lingüística y literatura, actualmente estoy dando clases en una escuela secundaria y he impartido clases particulares por más de 20 años. Durante este tiempo, he descubierto que realmente disfruto enseñando a mis estudiantes cómo mejorar sus habilidades lingüísticas. He descubierto que mi amor influye enormemente en mis estudiantes y que esta actitud aumenta cuando siguen estudiando conmigo.


Una de las maneras más fáciles de saber si clases particulares en línea es lo adecuado para su familia, es intentarlo. Puede hacer una sesión de 30 minutos gratis en línea conmigo. Sin compromisos, sólo quiero mostrarle lo simple y efectivo que es.Rellene el formulario para planificar su consulta gratuita.